دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم معصومی گودرزی6615کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم معصومی6653 6647کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم معتمدهاشمی6614کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
خانم معاونی7304مدیرگروه زبان ایتالیایی و زبان روسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم مظهری6643-6642کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم مرادی1652کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم مدیری6652کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم محمودی زرندی1295کارگزین هئات علمیمعاونت آموزش
خانم محمدی پیله ور1515کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم محمدخانی5530کارشناس آموزش(مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 591 مورد.