دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر شجاعی7305مدیر گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم معاونی7304مدیرگروه زبان ایتالیایی ، اسپانیایی و زبان روسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم توانا7302مدیرگروه زبان ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر رشتچی7300مدیر گروه تمامی رشته ها و گرایش ها در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 37105---------------دانشکده زبانهای خارجی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 590 مورد.