دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
خانم فرخی8303کارشناس گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم رضائیان3602کارشناس کتابداریدانشکده علوم انسانی
خانم افضلی4605کارشناس کتابداریدانشکده فنی و مهندسی
خانم میر حسینی4604کارشناس کتابداردانشکده فنی و مهندسی
خانم کربلائی2602کارشناس کتابخانهدانشکده مدیریت
خانم فدوی5606کارشناس کتابخانهدانشکده برق و کامپیوتر
خانم خزلی7612کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
خانم شوکت قربانی3603کارشناس کتابخانهدانشکده علوم انسانی
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 590 مورد.