دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای خلیقی1296کارشناس کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای سنگکی5605کارشناس کارگاه سوله تراشکاریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم حسن زاده1653کارشناس پژوهشدانشکده فنی و مهندسی
آقای آقاجان زاده5602کارشناس پژوهشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم فتحی حاجی آقا-کارشناس پژوهشمعاونت پژوهش
خانم خطیبی1133کارشناس واحد خواهران نهاد رهبریریاست
آقای شهرکی4704کارشناس نظام وظیفهمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم محتشم نیا1635کارشناس نشریاتمعاونت پژوهش و فناوری
-1672کارشناس نرم افزارمعاونت پژوهش
-1581کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 590 مورد.