دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ناظم زاده1815کارشناس مسئول صدور احکاممعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم ویسی8550کارشناس مسئول امور آموزشی و برنامه ریزیدانشکده الهیات
آقای طیبی1591کارشناس مسئول اداره قران و عترتمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم حمیده دهقانی1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
آقای حاجیلو4701کارشناس فارغ التحصیلاندانشکده فنی و مهندسی
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای قاسم زاده1454کارشناس عمرانمعاونت عمران
خانم فتوحی1321کارشناس صندوق رفاهمعاونت اداری و مالی
آقای مجیدی1681کارشناس شبکه و اینترنتمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای مبصر1662کارشناس سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 590 مورد.