دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای خاکسار6617کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای خدابنده1331حسابدار اداره درآمدمعاونت اداری و مالی
آقای خدامی1830رئیس اداره خدماتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای خلیقی1296کارشناس کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای خلیلی پاشا1201مسئول امور دفتری و بایگانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دره زمی1661مسئول سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای دشتی پور1230رییس اداره امتحاناتمعاونت آموزشی
آقای دلاوری5100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 591 مورد.