دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر اسماعیلی1603مدیرکل توسعه فناوری وارتباط با صنعتمعاونت پژوهشی
آقای دکتر اسمعیل کاووسی2302مدیر گروه مدیریت فرهنگیدانشکده مدیریت
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکتر اشراقی2300مدیر گروه مدیریت بازرگانیدانشکده مدیریت
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر افتخاری1642شرکت فارمد لوتوسمعاونت پژوهش
آقای دکتر امیری4803معاون پژوهشیدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر برادران2800ریاستدانشکده مدیریت
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 590 مورد.