دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دفتر حراست6805دفتر حراست(پژوهشگاه) مجتمع آزمایشگاهی شهید فخری زاده
دفتر پیمانکار1831رئیس امور نقلیهمعاونت اداری و مالی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
دکتر الهی منش3312مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده علوم انسانی
دکتر درودیان3805معاون پژوهش و فناوریدانشکده علوم انسانی
دکتر غلامی2311مدیر گروه اقتصاددانشکده مدیریت
دکتر محمودی فر1605رئیس باشگاه پژوهشگران جوانمعاونت پژوهش و فناوری
دکتر مرادخانی3302مدیر گروه فلسفه و پژوهش هنردانشکده علوم انسانی
نمایش 551 تا 560 مورد از کل 587 مورد.