دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر درودیان3805معاون پژوهش و فناوریدانشکده علوم انسانی
دکتر غلامی2311مدیر گروه اقتصاددانشکده مدیریت
دکتر محمودی فر1605رئیس باشگاه پژوهشگران جوانمعاونت پژوهش و فناوری
دکتر مرادخانی3302مدیر گروه فلسفه و پژوهش هنردانشکده علوم انسانی
دکتررحمانزاده3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی
سانترال مرکزی1000-1009
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
سرکار خانم دکتر وهاب زاده2308مدیر گروه مدیریت بازرگانی در مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
سرکار خانم دکتر کشاورزفرد4301مدیر گروه مهندسی صنایعدانشکده فنی و مهندسی
سیده زهرا حسنی1512کارشناس امور دانش آموختگانامور دانش آموختگان
نمایش 561 تا 570 مورد از کل 590 مورد.