دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای باقرحسینی3100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده علوم انسانی
آقای باقی نژاد4520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده فنی و مهندسی
آقای بختیاری1108مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای بداقی1702متصدی دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای بدر نژاد-رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
آقای بدرنژاد1206کارشناس اداره پشتیبانیمعاونت آموزشی
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای بهاری1107مسئول دفتردانشکده علوم و فنون دریایی
آقای بهرام زاده3513کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
آقای بهرامی1560رییس اداره تغذیهمعاونت دانشجویی
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 590 مورد.