دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بهمنی1280رییس اداره مطالعاتمعاونت آموزشی
آقای بیگوند4510کارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای تقوایی6307دفتر نشریهدانشکده شیمی
آقای توکلی1390رئیس دریافت و پرداختمعاونت اداری و مالی
آقای جعفرزاده1410رئیس اداره دوره­ های کوتاه مدتمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای جعفری1853تعاونی مصرفمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای جمال حسینی5516اتاق اساتید متصدی امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
آقای حاجیلو4701کارشناس فارغ التحصیلاندانشکده فنی و مهندسی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 586 مورد.