دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم آهنگریکارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
خانم فاضل مجلسیکارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامیوتر
آقای فروزشکارشناس اداره تغذیهامور دانشجویی ستاد
آقای مشفقیکارشناس مسئول امور آموزشیدانشکده الهیات
خانم صمیمیکارشناس آموزشدانشکده مدیریت
خانم ادیب زادهمعاونت آموزشی دانشجویی فرهنگیدانشکده مدیریت
آقای گودرزیکارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای پور شریفکارشناس آموزش- فارغ التحصیلاندانشکده مدیریت
خانم آیینکارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
دکتر غلامیمدیر گروه اقتصاددانشکده مدیریت
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 549 مورد.