دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای نصیری8001متصدی امور دفتری کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم حاجی عبدالباقی8301مدیر گروه قرآن و حدیثدانشکده الهیات
خانم دکتر ابراهیمی8302مدیر گروه ادیاندانشکده الهیات
خانم فرخی8303کارشناس گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم کارگری8500رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
ندیمی8510کارشناس آموزشدانشکده الهیات
-8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
نمایش 541 تا 550 مورد از کل 586 مورد.