دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کارگری8500رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
ندیمی8510کارشناس آموزشدانشکده الهیات
-8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم رهبر8530کارشناس امتحاناتدانشکده الهیات
خانم ویسی8550کارشناس مسئول امور آموزشی و برنامه ریزیدانشکده الهیات
خانم علی ابادی8550مسئول برنامه ریزیدانشکده الهیات
خانم دژیار8600مسئول پژوهشدانشکده الهیات
خانم ربیعی8601کارشناس کتابخانهدانشکده الهیات
اقای دکتر سجادی8800رئیس دانشکدهدانشکده الهیات
اقای نعمتی8801مسئول دفتر دانشکده- کارشناس امور دانشجوییدانشکده الهیات
نمایش 551 تا 560 مورد از کل 590 مورد.