دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم بزازیان2600رئیس اداره امور پژوهشیدانشکده مدیریت
آقای نجفی1843رئیس اداره انبارمعاونت اداری و مالی
آقای صادقی1850رئیس اداره انبارمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای صداقت1383رئیس اداره برنامه و بودجهمعاونت اداری و مالی
آقای مویدی1820رئیس اداره بیمه و رفاهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم سلطانی1260رئیس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای حسین احمدی1860رئیس اداره تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای قادری1360رئیس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
آقای خدامی1830رئیس اداره خدماتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 591 مورد.