دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دلاوری4100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده فنی و مهندسی
آقای اوجاقلو2100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده مدیریت
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم بخشائی1290رئیس اداره کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم امیری1550رئیس امور دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
خانم خوشگو4700رئیس امور دانشجوییدانشکده فنی و مهندسی
آقای پنام3700رئیس امور دانشجویی و فرهنگیدانشکده علوم انسانی
آقای فولاد لو1840رئیس امور نقلیهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
دفتر پیمانکار1831رئیس امور نقلیهمعاونت اداری و مالی
نمایش 111 تا 120 مورد از کل 590 مورد.