دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم عباسی1516کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم کالجی1519کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی و فرهنگی
سیده زهرا حسنی1512کارشناس امور دانش آموختگانامور دانش آموختگان
خانم سلیمانیان1522کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجوئی
خانم توحیدی منفرد1513کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای پورشریف2702کارشناس امور دانش آموختگان (امور دانشجویی)دانشکده مدیریت
خانم اشراقی1511کارشناس امور دانش آموختگان امور نقل و انتقالاتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای عبدالکریمی1531کارشناس امور دانشجوئیمعاونت دانشجویی
آقای محسن نوری2703کارشناس امور دانشجوییدانشکده مدیریت
خانم شاهسوند1552کارشناس امور دانشجوییمعاونت دانشجویی
نمایش 501 تا 510 مورد از کل 590 مورد.