دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم رحمنی9702کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم زیستی
آقای علی جعفر زاده1162کارشناس امور قراردادهاریاست
خانم قیومی1541کارشناس امور نقل و انتقالاتمعاونت دانشجویی فرهنگی
خانم نیکو-کارشناس امور پزوهشی و فناوریدانشکده علوم انسانی
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم سعیدی2706کارشناس امورفرهنگی دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای حسینی روشن5521کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
-8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم آیینکارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
نمایش 521 تا 530 مورد از کل 590 مورد.