دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای محمدی1161متصدی امور دفتری بایگانی حقوقیحوزه ریاست
حاج آقا سراج1130نماینده نهاد رهبریحوزه ریاست
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای محمدی8000مسئول روابط عمومیحوزه ریاست
آقای ملا1151متصدی امور دفتری و بایگانیحوزه ریاست
مسئول دفتر نهاد رهبری1132مسئول دفتر نهاد رهبریحوزه ریاست
خانم شاه قلعه1181مدیر کل برنامه علمی پدافند غیر عامل مستقر در دانشکده شیمیحوزه ریاست
خانم دکتر ببری گنبد1184رئیس شورای دانش علوم انسانی برنامه علمی پدافند غیر عاملحوزه ریاست
نمایش 21 تا 30 مورد از کل 586 مورد.