دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای آدیگوزل زاده1577تشکل جامعه اسلامیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
آقای مسروری1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452ناظر تاسیساتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
آقای مهندس اسماعیلی1480معاون عمران مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران
فکس معاونت عمران1482فکس معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای قاسم زاده1454کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای سمائی1504مدیر کل فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی
نمایش 531 تا 540 مورد از کل 587 مورد.