دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای حسینی روشن5521کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
-5531کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر میرزایی5800ریاستدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق، رباتیک ف مکاترونیک و مهندسی پزشکی کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
خانم کشوادی5515کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر رحمان علی محمد زاده5308مدیر گروه آموزشی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر مبشری5305مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات در مقاطع کارشناسی و ارشددانشکده برق و کامپیوتر
خانم حبیبی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر لالی5309مدیر گروه مهندسی پزشکی مکاترونیک و رباتیکدانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 590 مورد.