دریافت فایل کلاس های عملی و آزمایشگاه ها

ردیفنام درسنام استاددریافت فایل ها
4آزمایشگاه ترمودینامیکبهرام جلیلیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
19آزمایشگاه تکنولوژی بتنطاهریاندریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
11آزمایشگاه حرارتدکتر کربلاییدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
13آزمایشگاه حرارتدکتر حکمتدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
6آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشاتدکتر شایان مهردریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
15آزمایشگاه شیمی صنعتی - آزمایشگاه عملیات واحدجیرسراییدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
12آزمایشگاه عملیاتدکتر قاسمیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
5آزمایشگاه مقاومت مصالحدکتر عرب - دکتر حسن پوردریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
16آزمایشگاه مکانیک خاکطاهریاندریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
8آزمایشگاه مکانیک سیالاتدکتر مجیدیاندریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
9آزمایشگاه مکانیک سیالاتدکتر پیام جلیلیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
10آزمایشگاه کنترلدکتر کربلاییدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
-آموزش قرائت قرآن - گروه معارف اسلامیاستاد محمد عبادیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
3کارگاه اتومکانیکامیریدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
14کارگاه جوشکاریجعفریان - پایدار - بابایی - محبوبی زاده- حسن پوردریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
7کارگاه ریخته گریدکتر صابری - دکتر محبوبی زاده - دکتر حسن پوردریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
17کارگاه عمومی رشته های برق ، صنایع و مهندسی شیمیبابایی - مینوفر - پایداردریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
18کارگاه ماشین ابزاراسدی- صادقیان - مینوفر - محبوبی زادهدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
1کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی دکتر اسلامیخانم اسلامیدریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
2کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی دکتر سمیع پوردکتر سمیع پوردریافت فایل کلیه جلسات کلاس-
نمایش 1 تا 20 مورد از کل 20 مورد.