برگزاری هشت کارگاه‌ مجازی مهارت آموزی با هدف پیشگیری و مقابله موثر روانشناختی در دوره کرونا

تعداد بازدید:۴۶۳
برگزاری هشت کارگاه‌ مجازی مهارت آموزی با هدف پیشگیری و مقابله موثر روانشناختی در دوره کرونا

مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار می کند؛

 مجموعه کارگاههای مهارت آموزی ویژه ای در هشت عنوان و ۸ روز متوالی با هدف پیشگیری و مقابله موثر روانشناختی در دوره کرونا

ویژه کارکنان و دانشجویان 

زمان؛ از ۲۵ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۰

 ساعت ۹ تا ۱۱ 

 همراه با اعطای گواهی حضور به کلیه شرکت کنندگان

مشخصات مجازی (کد شناسه و صفحات مجازی) ورود به دوره های مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.


( ۳ )

نظر شما :