دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور سال 1395

تعداد بازدید:۲۳۸۲

 

 

دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور سال 1395

1-     پنچ شنبه 9/10/1395تیم   دانشگاه آزاد اسلامی – نیروی زمینی ساعت 45/15

2-     دوشنبه 13/10/1395تیم دانشگاه آزاد اسلامی -  لوله a.s  شیراز ساعت 45/15

3-     دوشنبه 20/10/1395 تیم دانشگاه آزاد اسلامی  -  شهرداری کاشان ساعت 45/15

4-     پنج شنبه 30/10/1395 تیم دانشگاه آزاد اسلامی شهرداری اراک ساعت 45/15

5-     پنچ شنبه 7/11/1395 تیم دانشگاه آزاد اسلامی – شهرداری گرگان ساعت 45/15

 


( ۲ )

نظر شما :