کرسی آزاد اندیشی با موضوع" فرصت ها و تهدیدهای اشتغال زنان: همراه با اعطای گواهی حضور"

تعداد بازدید:۳۳۲۹
کرسی آزاد اندیشی با موضوع" فرصت ها و تهدیدهای اشتغال زنان: همراه با اعطای گواهی حضور"

 

بسیج استادان واحد تهران شمال برگزار می کند:

کرسی آزاد اندیشی با موضوع" فرصت ها و تهدیدهای اشتغال زنان: همراه با اعطای گواهی حضور"

ویژه اعضای هیأات علمی

دوشنبه 22 آبان ساعت 9 الی 11

سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و علوم انسانی


( ۱ )