آغاز ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگران جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید:۱۷۸۵
آغاز ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگران جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگران جدید الورود دانشگاه آزاد اسلامی مطابق بند ۲-۱ از ماده ۲ شیوه نامه نقل و انتقالات دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۹۹ از شنبه ۱۶ شهریور ماه آغاز میشود.

متقاضیان باید برای ثبت نام به سامانه منادا به نشانی monada.iau.ir  مراجعه کرده و ثبت نام خود را کامل کنند.

تمامی مراحل و فرآیند رسیدگی به درخواست های نقل و انتقال از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است و متقاضیان از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری کنند.

در ضمن دانشجویان مشمول آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود نیازی به ثبت نام در واحد قبول شده خود ندارند.


( ۱۴ )

نظر شما :