کانون بسیج اساتید واحد تهران شمال به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند؛

مسابقه ایده برتر با عنوان نقش اساتید در پوشش و آراستگی ویژه اساتید واحد تهران شمال

تعداد بازدید:۱۱۵۱
مسابقه ایده برتر با عنوان نقش اساتید در پوشش و آراستگی ویژه اساتید واحد تهران شمال

کانون بسیج اساتید واحد تهران شمال به مناسبت گرامی‌داشت هفته پژوهش مسابقه ایده برتر باعنوان "نقش اساتید در پوشش و آراستگی" برگزار می‌نماید، لذا از کلیه اساتید گرانقدر دعوت به عمل می‌آید تا طرح ایده های خود را تا روز شنبه مورخ 1398/09/23 به دفتر ریاست دانشکده مدیریت واقع در طبقه دوم دانشکده مدیریت تحویل نمایند.

کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال


نظر شما :