قابل توجه کلیه مدرسان محترم مدعو اعم از اعضای هیاًت علمی مدعو وغیر عضو هیاًًت علمی

۱۶ آبان ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۵ کد : ۸۴۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۷۵
قابل توجه کلیه مدرسان محترم مدعو واحد تهران شمال : مستدعی است فرم قرارداد حق التدریس پیوستی را بهمراه مدارک بیمه ای مندرج در آن تکمیل وپس از تاًیید مدیر محترم گروه آموزشی ومسئولین ذیربط دانشکده تا پایان آبان ماه 94 به دفتر برنامه ریزی دانشکده تحویل نمایند .تحویل بموقع فرم قرارداد تکمیل شده موجب امتنان است.

قابل توجه کلیه مدرسان محترم مدعو واحد تهران شمال : مستدعی است فرم قرارداد حق التدریس پیوستی را بهمراه مدارک بیمه ای مندرج در آن تکمیل وپس از تاًیید مدیر محترم گروه آموزشی ومسئولین ذیربط دانشکده تا پایان آبان ماه 94 به دفتر برنامه ریزی دانشکده تحویل نمایند .تحویل  بموقع فرم قرارداد تکمیل شده موجب امتنان است.

برای ملاحظه جزییات لطفا   اینجا   را کلیک فرمایید.


( ۱ )

نظر شما :