معادل سازی دروس دانشجویان ورودی جدید دانشکده مدیریت

۲۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۵ کد : ۹۸۹۴ اطلاعیه ها در خصوص سامانه آموزشیار
تعداد بازدید:۳۵۲

دانشجویان ورودی جدید دانشکده مدیرت که از رشته تحصیلی قبلی خود انصراف داده و اقدام  ثبت نام در رشته تحصلی جدید کرده اند و نیاز به معادل سازی دروس خود دارند لطفا با توجه به روزهای حضور مدیران گروه طبق جدول زیر مراجعه و انتخاب واحد نمایند

روزهای حضور مدیران گروه جهت معادل سازی دانشجویان کارشناسی ورودی جدید

کلید واژه ها: معادل سازی


( ۵ )

نظر شما :