اطلاعیه تغییر برنامه امتحانی

تعداد بازدید:۳۴۳۰

دانشجویان محترم ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایان ترم بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اصلاحات انجام شده در برنامه امتحانات لطفا جهت اطلاع از برنامه امتحانی خود از تاریخ 99/11/1 به سامانه آموزشیار مراجعه نموده و برنامه امتحانی خود را دریافت نمایید. بدیهی است اطلاعات قبل از تاریخ 99/11/1 فاقد اعتبار می باشد.


( ۵۲ )

نظر شما :