۱۱ الی ۱۸ بهمن به میزبانی واحد تهران شمال برگزار می‌گردد؛

همایش ملی مجازی پاندمی کرونا و پدافند غیرعامل

تعداد بازدید:۸۹۳

 

سامانه دانشگاه هوشمند

همایش ملی مجازی پاندومی کرونا و پدافند غیرعامل

*پنل سبک زندگی*

شنبه ۱۱ بهمن ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۲

*باصدور گواهی حضور*

شناسه کلاس 6757556

گذرواژه 123456

تاریخ برگزاری 1399/11/11

ساعت برگزاری 08:00:00

https://daanaan.daan.ir

-------------------

سامانه دانشگاه هوشمند

همایش ملی مجازی پاندومی کرونا و پدافند غیرعامل

*پنل حقوق و روابط بین الملل*

یکشنبه ۱۲ بهمن ۹۹، ساعت ۸ الی۱۲

*با صدور گواهی حضور*

شناسه کلاس 54345fd

گذرواژه 123456

تاریخ برگزاری 1399/11/12

ساعت برگزاری 08:00:00

https://daanaan.daan.ir

-------------------

سامانه دانشگاه هوشمند

همایش ملی مجازی پاندومی کرونا و پدافند غیرعامل

*پنل اقتصاد*

دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۲

*با صدور گواهی حضور*

شناسه کلاس 552630b

گذرواژه 123456

تاریخ برگزاری 1399/11/13

ساعت برگزاری 08:00:00

https://daanaan.daan.ir

-------------------

سامانه دانشگاه هوشمند

همایش ملی مجازی پاندومی کرونا و پدافند غیرعامل

*پنل مدیریت* با سخنرانی راهبردی دکتر جلالی، ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور

سه شنبه، ۱۴ بهمن۹۹، ساعت ۸ الی۱۲

*با صدور گواهی حضور*

شناسه کلاس 862fd68

گذرواژه 123456

تاریخ برگزاری 1399/11/14

ساعت برگزاری 08:00:00

https://daanaan.daan.ir

-------------------

سامانه دانشگاه هوشمند

همایش ملی مجازی پاندومی کرونا و پدافند غیرعامل

*پنل رسانه و فضای مجازی*

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹، ساعت ۸ الی ۱۲

شناسه کلاس 7542799

گذرواژه 123456

تاریخ برگزاری 1399/11/15

ساعت برگزاری 08:00:00

https://daanaan.daan.ir

-------------------

سامانه دانشگاه هوشمند

همایش ملی مجازی پاندومی کرونا و پدافند غیر عامل

*پنل رسانه و فضای مجازی*

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹، ساعت ۱۳ الی۱۶

*با صدور گواهی حضور*

شناسه کلاس 437f3ca

گذرواژه 123456

تاریخ برگزاری 1399/11/15

ساعت برگزاری 12:30:00

https://daanaan.daan.ir

-------------------

سامانه دانشگاه هوشمند

همایش ملی مجازی  پاندومی کرونا و پدافند غیر عامل

*پنل سلامت و فناوری و آموزش*

شنبه ۱۸ بهمن ۹۹، ساعت ۸ الی۱۲

*اختتامیه و با صدور گواهی حضور*

شناسه کلاس 162f3f7

گذرواژه 123456

تاریخ برگزاری 1399/11/18

ساعت برگزاری 08:00:00

https://daanaan.daan.ir


( ۳ )

نظر شما :