در خصوص پاسخنامه امتحانات

تعداد بازدید:۷۲۱

به اطلاع دانشجویان ارجمند می رساند؛

لطفا علاوه بر بارگذاری و ذخیره پاسخنامه ها در سامانه آزمون "دان" ، حتما یک نسخه از تصویر پاسخنامه را در مهلت مقرر به آدرس ایمیل ذکر شده توسط استاد، ارسال نمائید.


( ۹ )

نظر شما :