در خصوص زمان تعیین شده برای امتحانات

تعداد بازدید:۴۳۲

دانشجویان ارجمند توجه داشته باشند که زمان 120 دقیقه ای آزمون که قبل از بارگذاری سوالات  توسط استاد مشاهده می نمایند، پیش فرض سیستم است و دانشجویان زمان شروع امتحان به مدت زمان تعیین شده برای ارسال پاسخها دقت فرمایند، چون احتمالا توسط استاد تغییر نموده است.


( ۵ )

نظر شما :