در خصوص بارگذاری سوالات توسط اساتید محترم

تعداد بازدید:۴۷۶

از اساتید محترم درخواست می شود در صورتیکه در یک روز و یک ساعت با دو گروه متفاوت با یک عنوان درسی امتحان دارند، برای هر گروه به صورت جداگانه سوالات را در سامانه دان بارگذاری نمایند.


( ۸ )

نظر شما :