اطلاعیه ها - آرشیو

قابل توجه کلیه مدرسان محترم مدعو اعم از اعضای هیاًت علمی مدعو وغیر عضو هیاًًت علمی

قابل توجه کلیه مدرسان محترم مدعو واحد تهران شمال : مستدعی است فرم قرارداد حق التدریس پیوستی را بهمراه مدارک بیمه ای مندرج در آن تکمیل وپس از تاًیید مدیر محترم گروه آموزشی ومسئولین ذیربط دانشکده تا پایان آبان ماه 94 به دفتر برنامه ریزی دانشکده تحویل نمایند .تحویل بموقع فرم قرارداد تکمیل شده موجب امتنان است.

ادامه مطلب
تقدیر 242 نماینده مجلس شورای اسلامی از توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی / نگذارید با پول خانواده های ایرانی دانشگاههای درجه 2 و 3 کشورهای منطقه توسعه یابد

تقدیر 242 نماینده مجلس شورای اسلامی از توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی / نگذارید با پول خانواده های ایرانی دانشگاههای درجه 2 و 3 کشورهای منطقه توسعه یابد

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تقدیر از توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی، متن بیانیه امضاشده توسط 242 نماینده را منتشر کرد.

ادامه مطلب