اطلاعیه ها - آرشیو

پیام کرونا برای انسان مدرن
یادداشت دکتر طهرانچی در خبرگزاری تسنیم

پیام کرونا برای انسان مدرن

حالا چه شده که این طبیب قرن بیست و یکمی تنها به او می گوید در خانه بنشین. بحث بر ناکارآمدی مطلق علم، این فضیلت اعطایی خداوند به بشر نیست؛ بحث بر سر شکست باور کمال‌انگاری علم قرن مدرن و حاکم دانستن آن بر همه چیز است.

ادامه مطلب