اطلاعیه ها - آرشیو

دانشگاه آزاد حمایت خود را از دانشجویان افغانستانی ادامه خواهد داد
معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد حمایت خود را از دانشجویان افغانستانی ادامه خواهد داد

معاونت بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد که حمایت خود را بیش از پیش از دانشجویان تبعه افغانستان ادامه خواهد داد.

ادامه مطلب