اطلاعیه ها - آرشیو

اقتدار علمی واحد تهران شمال در صنایع علوم و فنون دریایی
رونمایی از نظام موضوعات توسعه دریا

اقتدار علمی واحد تهران شمال در صنایع علوم و فنون دریایی

در اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس و معاونین این دانشگاه از ۱۰ جلد کتاب نظام موضوعات برنامه پایش در حوزه مطالعات دریا رونمایی شد.

ادامه مطلب
رونمایی از دستاوردهای واحد تهران شمال در تدوین نظام موضوعات  برنامه "پایش"

رونمایی از دستاوردهای واحد تهران شمال در تدوین نظام موضوعات برنامه "پایش"

در اجلاس رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس و معاونین این دانشگاه از ۱۰ جلد کتاب نظام موضوعات برنامه پایش در حوزه مطالعات دریا رونمایی شد.

ادامه مطلب
فعالیت شما در این واحد مرا نسبت به آینده فعالیت های فرهنگی دانشگاه بسیار دلگرم کرد
مدیرکل فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه با دبیران هسته های فرهنگی دانشجویی واحد تهران شمال:

فعالیت شما در این واحد مرا نسبت به آینده فعالیت های فرهنگی دانشگاه بسیار دلگرم کرد

دکتر نصیری، مدیرکل فرهنگی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، در جمع دبیران هسته های دانشجویی فرهیختگان جوان واحد تهران شمال، در جریان دستاوردهای فرهنگی دانشجویان این واحد قرار گرفت.

ادامه مطلب