اطلاعیه ها - آرشیو

کارگاه سه روزه تربیت مربی انقلاب اسلامی با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب
معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد تهران شمال به منظور تبیین ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب برگزار کرد؛

کارگاه سه روزه تربیت مربی انقلاب اسلامی با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب

گارگاه آموزشی سه روزه تربیت مربی مفاهیم انقلاب اسلامی با محوریت تبیین نقشه راه گام دوم ویژه استادان واحدهای استان تهران از ۱۵ تا ۱۷ مردادماه به میزبانی واحد تهران شمال برگزار شد.

ادامه مطلب
دانشگاه آزاد اسلامی یک جریان تحول‌خواه تعلیم و تربیت است - دوران روابط عمومی «رئیس‌نما» گذشته است

دانشگاه آزاد اسلامی یک جریان تحول‌خواه تعلیم و تربیت است - دوران روابط عمومی «رئیس‌نما» گذشته است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کنشگرهای رسانه‌ها و سامانه‌های اجتماعی در ابعاد مختلف دچار پیچیدگی شده است و تغییرات به سرعت انجام می شود که اثرات محیطی در آن تاثیر می گذارد.

ادامه مطلب