اطلاعیه ها - آرشیو

کسب عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر در جشنواره پروفسور حسابی توسط دانشجوی واحد تهران شمال

کسب عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر در جشنواره پروفسور حسابی توسط دانشجوی واحد تهران شمال

محمدرضا عزیزی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فلسفه و پژوهش هنر واحد تهران شمال با ارایه مقاله «مطالعه تطبیقی نمود مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در نگارگری و موسیقی سنتی ایران» در جشنواره پروفسور حسابی که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، به عنوان دانشجو و پژوهشگر برتر شناخته شد.

ادامه مطلب