اطلاعیه ها - آرشیو

سومین جلسه درس اخلاق تحت عنوان سلوک طلبگی
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد؛

سومین جلسه درس اخلاق تحت عنوان سلوک طلبگی

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد تهران شمال، سومین جلسه از سلسله نشست های درس اخلاق تحت عنوان سلوک طلبگی به صورت حضوری و مجازی در سالن کنفرانس دانشکده مدیریت این واحد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب