همایش ها و کنفرانس ها - آرشیو

دومین جشنواره فرهیختگان

کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت کننده در جشنواره فرهیختگان می بایست ابتدا در سامانه جشنواره ثبت نام نموده و سپس اصل مدارک خود را به معاونت پژوهش و فناوری واحد مربوطه تحویل نمایند.

ادامه مطلب