اطلاعیه ها در خصوص سامانه آموزشیار

ادامه انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان در نیمسال دوم تا ۶ اسفند + جدول
دکتر عطارزاده مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد؛

ادامه انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان در نیمسال دوم تا ۶ اسفند + جدول

مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انتخاب واحد تکمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم که توسط سامانه آموزشیار انجام می شود، تا ۶ اسفندماه ادامه دارد.

ادامه مطلب