اطلاعیه ها

تشکل ها و هسته های دانشجویی این قابلیت را دارند که جریان ساز باشند
دکتر خالدی در مراسم آغاز به کار جامعه اسلامی دانشجویان واحد تهران شمال؛

تشکل ها و هسته های دانشجویی این قابلیت را دارند که جریان ساز باشند

در نشستی با حضور مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و برخی مسئولین دانشگاه آزاد استان تهران و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت جامعه اسلامی دانشجویان واحد تهران شمال به صورت رسمی آغاز شد

ادامه مطلب
پیام مقام معظم رهبری به نخستین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی
توسط دکتر طهرانچی قرائت شد؛

پیام مقام معظم رهبری به نخستین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی

پیام مقام معظم رهبری به نخستین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قرائت شد.

ادامه مطلب