اطلاعیه ها

دعوت از دانشجویان، همکاران و استادان واحد تهران شمال برای شرکت در لیگ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی

دعوت از دانشجویان، همکاران و استادان واحد تهران شمال برای شرکت در لیگ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی

نخستین لیگ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشجویان، کارکنان و اساتید در حال برگزاری بوده و تمامی دانشجویان و همکاران دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با ضبط و ارسال فیلم از فعالیت‌های ورزشی مشخص شده در آن شرکت نمایند.

ادامه مطلب