واحد تهران شمال

معرفی واحد

معرفی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 10 آبان ماه 1365 فعالیت دانشگاهی خود را شروع کرد.

ادامه مطلب

تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی

روز 31 اردیبهشت ماه سال 1361 آیت ا... هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه تهران برای اولین بار ازطرحی به نام دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفت . در حقیقت سخنان ایشان ، نتایج رایزنی هایی بود که او و دکتر عبدا... جاسبی برای راه اندازی دانشگاه ازاد اسلامی انجام داداه بودند .

ادامه مطلب