جشنواره ها و مسابقات

مسابقه ملی الکتروموتور پربازده

مسابقه ملی الکتروموتور پربازده

زمان برگزاری : از اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار کننده : مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با همکاری پژوهشگاه نیرو و پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه شریف

ادامه مطلب