جشنواره ها و مسابقات

جشنواره شیخ طبرسی

جشنواره شیخ طبرسی

برگزار کننده : معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی - پس جشنواره شیخ طبرسی به صورت دو سالانه برگزار و در سال 1395 آثار مربوط به سال های 1394 تا 1395 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب