آدرس و نقشه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

تعداد بازدید:۱۶۳۸۴۸

آدرس  :  تهران -بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)- خروجی حکیمیه- خیابان شهید صدوقی- بلوار شهید عباسپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

شماره تماس: ۷۷۰۰۹۸۰1 الی ۷۷۰۰۹۸38

 


View Larger Map

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۰