واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید:۲۶۷۴۸

 

نام دانشگاه

وب سایت

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر

www.iauabadan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آباده

www.iauabadeh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

www.iauaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

www.iau-astara.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

www.aiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر

www.iauashkezar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی

www.iauamol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

www.abarkouhiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

www.abhariau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

www.iauardabil.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اردستان

www.iauard.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اردکان

www.iauardakan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

www.iaua.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

www.iaurmia.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی استهبان

www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

www.iiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اقلید

www.iaueghlid.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز

www.iau-aligudarz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی

www.iau.ae

دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه

www.iauo.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک

www.iauandimeshk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اوز

www.iauevaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

www.iau-ahar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

www.iauahvaz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ایذه

www.izehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر

www.iauiranshahr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

www.ilam-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بابل

www.baboliau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بافت

www.iaubaft.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بافق

www.bafgh-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

www.bojnourdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر

www.bardsiriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بروجن

www.iauboroujen.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بم

www.iaubam.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بناب

www.bonabiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی

www.bandaranzaliiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه

www.iaubl.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

www.iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

www.iaubushehr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

www.iau-birjand.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

www.behbahaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بوکان

www.iau-boukan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

www.piau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان

www.iaupmogan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

www.tiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

www.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

www.iautj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

www.iautorbat.com

دانشگاه آزاد اسلامی تفت

www.taftiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تفرش

www.iautb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان

www.tuyiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

www.iau-tnb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

www.qdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

www.wtiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

www.iauctb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

www.iauji.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

www.jia.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خارک

www.iaukharg.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده

www.khiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

www.aukh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خمین

www.iaukhomein.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

www.iaukhsh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خنج

www.iaukhonj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی خوی

www.iaukhoy.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

www.damghaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی داراب

www.iaudarab.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

www.iaud.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان

www.diau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

www.damavandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی

www.dentaliau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دورود

www.iau-doroud.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد

www.iaudolatabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

www.dehaghan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی دهدشت

www.iaudehdasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز

www.iauramhormoz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

www.iaurasht.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

www.riau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

www.iaurafsanjan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

www.iauzabol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

www.iauzah.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

www.iauzarghan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زرند

www.iauzar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ساری

www.iau-sari.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

www.iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

www.iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان

www.iausepidan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سراب

www.iausa.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

www.iausarv.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سقز

www.iausaghez.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس

www.iausalmas.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

www.semnaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

www.iausdj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه

www.iausk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد

www.siau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

www.iausirjan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

www.iau-shahrood.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

www.iaushab.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

www.iau-shoushtar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهربابک

www.shahrbabakiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

www.iausr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا

www.iaush.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

www.iaushk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی

www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس

www.qodsiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

www.iaushiraz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

www.iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی صحنه

www.sahnehiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی طبس

www.iau-tabas.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران 

www.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

www.iauotash.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اصفهان

www.isf.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات خوزستان

www.khouzestan.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس

www.fsriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات کرمان

www.krm.srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی

www.iaups.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

www.aliabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فراهان

www.iau-farahan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

www.ferdowsiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فسا

www.iaufasa.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

www.iaufala.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

www.iauf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

 www.iaufb.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

www.ghaemshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قاینات

www.iauq.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

www.qiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قشم

www.iauqeshm.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قم

www.qom-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

www.iauq.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

www.iauk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

www.iauksh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج

www.kahnoojiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

www.iaug.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گراش

www.iaugerash.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

www.gorganiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

www.iau-garmsar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

www.iau-gonabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

www.iaularestan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

www.iaulamerd.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

www.iaulahijan.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لنجان

www.iauln.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

www.mahshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

www.mau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مجلسی

www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی محلات

www.iaumahallat.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

www.iau-maragheh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مرند

www.marandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

www.miau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مشکین شهر

www.meshkin-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

www.iaum.com

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

www.iau-mahabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

www.iau-malayer.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ملکان

www.malekaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان

www.iaumis.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

www.mamasaniiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب

www.iaum.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی میانه

www.m-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی میبد

www.maybodiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نایین

www.naeiniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نطنز

www.natanziau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نکا

www.iauneka.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر

www.iauns.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز

www.iauneyriz.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

www.iau-neyshabur.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا

www.iauvaramin.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی

www.iauec.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی هشترود

www.hashtroodiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی همدان

www.iauh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

www.iauyasooj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

www.iauyazd.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

www.iauec.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

www.toniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رامسر

www.iauramsar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم

www.rkiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی  بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

www.iaupg.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا

www.iauj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی قشم

www.iau-qeshmint.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش

www.iaukish.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی بندر انزلی

www.intbaiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز  جزیره هرمز

www.iauhormoz.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی  کاشان

www.iaukashan.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی  نور

www.iaunour.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی  چالوس

www.iauc.ac.ir

دانشگاه آزاد  اسلامی  چابهار

www.iauchab.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی هشتگرد

www.hiau.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی  ملارد 

www.iau.malard.ac.ir

دانشگاه آزاد  اسلامی مریوان

www.iaumarivan.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی  نراق

www.iau-naragh.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی میمه

www.iaumeymeh.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی  بهشهر

www.iaubeh.ac.ir

دانشگاه  آزاد اسلامی  بویین  زهرا

www.buiniau.ac.ir

دانشگاه  آزاد  اسلامی  گلپایگان

www.giau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی پردیس

www.pardisiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی محمود آباد

www.iaumah.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی لبنان

www.iau-lebanon.com

دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب

www.iau-ea.ac.ir

دانشکاه آزاد اسلامی انگلستان

www.auox.org.uk


 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۵